Znajdujesz się aktualnie na starej wersji Portalu dla pracowników Poczty Polskiej, prosimy o przejście na nowy Portal -> https://portal.pocztowy.pl/nowy


Uwaga! Wszelkie problemy związane z korzystaniem z Portalu można zgłaszać do Banku elektronicznie wypełniając: Zgłoszenie Awarii / Błędu / Problemu »

Pytania i uwagi dotyczące złożonego wniosku o kredyt prosimy składać wypełniając formularz Zgłoszenie w sprawie kredytu » lub telefonicznie pod numery: 052 3499 -528/-529/-643/-646UWAGA! Została uruchomiona nowa wersja Portalu sprzedażowego. Prosimy o zgłaszanie wszelkich propozycji, które ułatwią Państwu pracę lub usprawnią komunikację. Uwagi prosimy przesyłać wypełniając Formularz Zgłoszenia » lub drogą e-mail na adres: portal@pocztowy.pl lub telefonicznie pod numer
052 3499 162
.

Prosimy o korzystanie z nowego Portalu :-) - - - - - - - -> https://portal.pocztowy.pl/nowy