Identyfikator
Hasło

Przypominamy, że identyfikator musi być wpisywany wielkimi literami. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać: literę małą, literę wielką, cyfrę oraz znak specjalny taki jak: !@#$%^&*()_+{}|[]\:”;’<>?,./

Piąte nieudane logowanie blokuje konto użytkownika.

Zmieniając hasło pamiętaj, że nie może być ono identyczne jak 5 poprzednich.­

Informujemy, że konta pracowników Poczty Polskiej podlegającej kontroli systemu CSIP o loginie PP_NAZWISKOIMIE są administrowane wyłącznie w tym systemie. Wniosek o reset hasła powinien zostać złożony wyłącznie poprzez aplikację CSIP.

­